Kiểm soát chất lượng

Shijiazhuang ultimate technology solutions co.,ltd Kiểm soát chất lượng

Gempump là nhà máy sản xuất máy bơm được phê duyệt bởi ISO9001, ISO14001 và OHSAS18001. Chúng tôi cũng có giấy chứng nhận CE.

Được Máy bơm ly tâm công nghiệp & Bơm ly tâm từ tính Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

 • Shijiazhuang ultimate technology solutions co.,ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 15/11Q5807R20
  ngày phát hành: 2020-11-13
  Ngày hết hạn: 2020-11-27
  Phạm vi/phạm vi: Pumps
  cấp bởi: WIT ASSESSMENT
Chi tiết liên lạc